FORGOT YOUR DETAILS?

Akavumburamashyiga

By: Kibondo Editions

Ni igitabo cyo gukundisha abana gusoma ikinyarwanda kigenewe abana bari mukigero cy'imyaka 7 kugera kuri 1

Muri iki gitabo abana banezezwa n'inkuru y'umwana wagiye gusura Nyirakuru akamuganiriza ku nkuru y'akavumburamashyiga katwaraga abana banyara ku buriri. Umwana yatashye ava kwa Nyirakuru atakinyara ku buriri kuberako yari yamuhaye umuti we yajyaga akoresha avura abana.

9

6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *