FORGOT YOUR DETAILS?

Amazi

By: Espace Literaire Soma

Amazi ni igitabo gifasha abana bo mu mashuri y’incuke kumenya ko iyo afashwe neza atuma ibinyabuzima bibaho. Ariko ko iyo afashwe nabi,atera indwara n’ibiza.

17

6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *