FORGOT YOUR DETAILS?

Ubutungutungu

By: Bakame Editions

Ubunyoni budasanzwe bwayogoje umurima w’uburo bw’umwami. Umwami yohereza abagaragu ngo bage kumurebera ubwo aribwo abuvume, ariko bananiwe gufata mu mutwe izina ryabwo. Ni nde uzabwira umwami iryo zina?

4

12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *