FORGOT YOUR DETAILS?

Umurima w’imboga

By: Cactus Pub.

Iyi nkuru yigisha abana aho ibyo barya bituruka. Toni na Bwiza bifuzaga guhinga imboga. Nyina yabahaye umurima, barahinga beza imboga nziza.

2

6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *